iPhone - Hitta platser

background image

Hitta platser

VARNING:

Viktig information om trafiksäkerhet finns i Produktguide – Viktig information

www.apple.com/se/support/manuals/iphone.

Visa platsen för ett företag eller

en person i kontaktlistan.

Ange alternativ, till

exempel att visa trafik

eller satellitvy.

Mer information.

Dubbeltryck om du vill

zooma in. Tryck med två

fingrar om du vill zooma

ut. Eller zooma in och ut

genom att nypa eller dra

isär två fingrar.

Nuvarande position.

Ange en

sökning.

Visa din

aktuella

position.

Få vägbeskrivningar

för bil, allmänna

transportmedel eller

till fots.

Så här söker du efter en plats: Tryck på sökfältet så att tangentbordet visas. Skriv en adress eller
annan information och tryck sedan på Sök.
Du kan söka efter följande typer av information:

Korsning (”8th och market”)

Â

Område (”greenwich village”)

Â

Landmärke (”guggenheim”)

Â

Postnummer

Â

Företag (”filmer”, ”restauranger san francisco ca”, “apple inc new york”)

Â

Du kan även trycka på

om du vill hitta platsen för en kontakt.

104

background image

Visa namnet på en plats eller en
beskrivning av den

Tryck på nålen.

Visa en lista över de företag som
har hittats i en sökning

Tryck på och sedan på Lista.
Tryck på ett företag så visas det var det finns.

Hitta din aktuella position

Tryck på .
Din nuvarande position markeras med en blå markör. Om din position inte
kan bestämmas exakt visas en blå cirkel runt markören. Ju mindre cirkeln är
desto bättre är precisionen.

Visa vilken riktning du är vänd mot Tryck på igen.

Symbolen ändras till och kartan roteras så att din riktning framgår.

Markera en plats

Tryck på kartan tills en släppt knappnål visas.

Viktigt:

Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade program behöver tillgång till datatjänster.

Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att
kartor, färdbeskrivningar och platsbaserad information kan vara otillgängliga, felaktiga eller
ofullständiga. Jämför informationen som ges av iPhone med omgivningen och följ det som står
på gatu- eller vägskyltar om du upptäcker någon avvikelse.

Om Platstjänster är av när du öppnar Kartor för första gången får du frågan om du vill aktivera
tjänsten. Du kan använda Kartor utan att Platstjänster är aktiverade. Se ”Platstjänster” på sidan 167.