iPhone - Överföra bilder och videor till datorn

background image

Överföra bilder och videor till datorn

Du kan överföra bilder och videor du tagit med Kamera till bildprogram på datorn, exempelvis
iPhoto på en Mac.
Så här överför du bilder och videor till datorn: Anslut iPhone till datorn med dockkontakt-till-
USB-kabeln.

Â

Mac: Markera de bilder du vill överföra och klicka på knappen Importera eller Hämta i iPhoto
eller något annat bildprogram som stöds på datorn.

Â

PC: Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.

97

Kapitel 12

Kamera

background image

Om du raderar bilderna och videorna från iPhone när du överför dem till datorn tas de bort
från albumet Kamerarulle. Använd inställningspanelen Bilder i iTunes till att synkronisera bilder
och video till programmet Bilder på iPhone (video kan endast synkroniseras till Mac-datorer). Se
”Synkronisera med iTunes” på sidan 18.