iPhone - Statussymboler

background image

Statussymboler

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPhone:

Statussymbol

Vad den innebär

Nätsignal*

Visar om du har mobilnätstäckning och kan ringa och ta
emot samtal. Ju fler streck desto starkare signal. Om det
inte finns någon täckning ersätts strecken med ”Ingen
service”.

Flygplansläge

Visar att flygplansläget är aktivt – du kan inte använda
telefonen, komma åt Internet eller använda Bluetooth-
enheter. Funktioner som inte är trådlösa är däremot
tillgängliga. Se ”Flygplansläge” på sidan 165.

UMTS

Visar att mobiloperatörens 4G-nätverk med UMTS-
standard (GSM) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta
till Internet via det nätverket. (endast iPhone 4S. Ej
tillgängligt i alla områden.) Se ”Nätverk” på sidan 170.

UMTS/EV-DO

Visar att mobiloperatörens 3G-nät med standarden UMTS
(GSM) eller EV-DO (CDMA) är tillgängligt och att iPhone
kan ansluta till Internet via det mobilnätet. Se ”Nätverk” på
sidan 170.

EDGE

Visar att mobiloperatörens EDGE-nätverk (GSM) är
tillgängligt och att iPhone kan ansluta till Internet via det
nätverket. Se ”Nätverk” på sidan 170.

GPRS/1xRTT

Visar att mobiloperatörens GPRS (GSM) eller 1xRTT
(CDMA) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till
Internet via det mobilnätet. Se ”Nätverk” på sidan 170.

Wi-Fi*

Visar att iPhone är ansluten till Internet via ett Wi-Fi-
nätverk. Ju fler ränder som visas, desto starkare är
signalen. Se ”Wi-Fi” på sidan 165.

Internetdelning

Visar att iPhone är ansluten till en annan iPhone som
erbjuder Internetdelning. Se ”Internetdelning” på
sidan 168.

Synkroniserar

Visar att iPhone synkroniserar med iTunes.

Nätverksaktivitet

Visar nätverksaktivitet. Vissa program från andra tillverkare
kan också använda den här symbolen till att visa att en
process är aktiv.

Vidarekoppling

Visar att vidarekoppling av samtal är inställt på iPhone. Se
”Vidarekoppling av samtal” på sidan 64.

VPN

Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se
”Nätverk” på sidan 170.

Lås

Visar att iPhone är låst. Se ”Strömbrytare” på sidan 10.

TTY

Visar att iPhone är inställd på att fungera med en
texttelefon. Se ”Stöd för TTY” på sidan 164.

12

Kapitel 1

iPhone i överblick

background image

Statussymbol

Vad den innebär

Spela upp

Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se ”Spela
upp låtar och andra ljud” på sidan 78.

Låst i stående läge

Visar att iPhone-skärmen är låst i stående läge. Se ”Visa i
liggande eller stående format” på sidan 22.

Påminnelse

Visar att en påminnelse har ställts in. Se ”Ställa in
påminnelser” på sidan 111.

Platstjänster

Visar att ett objekt använder Platstjänster. Se
”Platstjänster” på sidan 167.

Bluetooth*

Blå eller vit symbol: Bluetooth är aktiverat och parkopplat
med en enhet.
Grå symbol: Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en
enhet, men enheten är utom räckvidd eller avslagen.
Ingen symbol: Bluetooth är avaktiverat eller inte
parkopplat med en enhet.
Se ”Bluetooth-enheter” på sidan 35.

Bluetooth-batteri

Visar batterinivån för en Bluetooth-enhet som stöds och
som är parkopplad.

Batteri

Visar batterinivå eller laddningsstatus. Se ”Batteri” på
sidan 36.

* Användning av vissa tillbehör till iPhone kan påverka den trådlösa anslutningens prestanda.

13

Kapitel 1

iPhone i överblick