iPhone - Starta om eller återställa iPhone

background image

Starta om eller återställa iPhone

Om något inte fungerar som det ska kan du prova med att starta om iPhone, tvångsavsluta ett
program eller återställa iPhone.
Så här startar du om iPhone: Håll strömbrytaren nedtryckt tills det röda skjutreglaget visas. Stäng
av iPhone genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPhone igen genom att hålla
strömbrytaren nedtryckt tills Apples logotyp visas.
Så här tvångsavslutar du ett program: Håll strömbrytaren nedtryckt i några sekunder tills ett rött
reglage visas. Håll sedan ned hemknappen tills programmet stängs.
Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från listan med senaste program.
Se ”Öppna program och växla mellan program” på sidan 20.

Om du inte kan stänga av iPhone, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa iPhone.
Du bör bara återställa iPhone om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på den.
Så här återställer du iPhone: Håll strömbrytaren och hemknappen nedtryckta samtidigt i
minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.