iPhone - Säkerhetskopiera iPhone

background image

Säkerhetskopiera iPhone

Du kan säkerhetskopiera iPhone automatiskt med hjälp av iCloud eller iTunes. Om du väljer att
säkerhetskopiera automatiskt med hjälp av iCloud kan du inte dessutom använda iTunes till att
säkerhetskopiera automatiskt till datorn, men du kan använda iTunes till att säkerhetskopiera
manuellt till datorn.

Säkerhetskopiera med iCloud

iCloud säkerhetskopierar iPhone dagligen via Wi-Fi när den är ansluten till en strömkälla och är
låst. Datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen visas längst ned på skärmen Lagring,
säkerhetskopiering. Följande säkerhetskopieras via iCloud:

Inköpt musik, TV-program, program och böcker

Â

Bilder och videor i kamerarullen

Â

iPhone-inställningar

Â

Programdata

Â

Hemskärmen och programorganisering

Â

Meddelanden (iMessage, SMS och MMS)

Â

Ringsignaler

Â

180

background image

Obs! Inköpt musik säkerhetskopieras inte i alla områden och TV-program är inte tillgängliga i alla
områden.

Om du inte aktiverade iCloud-säkerhetskopiering första gången du ställde in iPhone kan du
aktivera funktionen i iCloud-inställningarna.

Aktivera iCloud-säkerhetskopiering Öppna Inställningar > iCloud och logga in med ditt Apple-ID och ditt

lösenord om det behövs. Gå till Lagring, säkerhetskopiering och aktivera
iCloud-säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera omedelbart

Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på
Säkerhetskopiera nu.

Hantera säkerhetskopieringar

Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på
Hantera lagring. Skriv namnet på iPhone.

Aktivera eller avaktivera
säkerhetskopiering av Kamerarulle

Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan
på Hantera lagring. Skriv namnet på din iPhone och slå på eller av
säkerhetskopiering av Kamerarulle.

Visa enheterna som
säkerhetskopieras

Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera
lagring.

Stoppa automatisk iCloud-
säkerhetskopiering

Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Avaktivera
sedan iCloud-säkerhetskopiering under Säkerhetskopiering.

Musik som inte har köpts via iTunes säkerhetskopieras inte på iCloud. Du måste använda iTunes
om du vill säkerhetskopiera eller återställa det materialet. Se ”Synkronisera med iTunes” på
sidan 18.

Viktigt:

Säkerhetskopiering av inköpt musik och TV-program är inte tillgängliga i alla områden.

Tidigare inköp kanske inte längre är tillgängliga om de inte längre finns i iTunes Store, App Store
eller iBookstore.

Köpt innehåll och innehåll i Bildström räknas inte av mot ditt kostnadsfria 5 GB iCloud-
lagringsutrymme.

Säkerhetskopiera med iTunes

iTunes skapar en säkerhetskopia av bilder i dina album Kamerarulle och Sparade bilder, samt
textmeddelanden, anteckningar, samtalshistorik, kontaktfavoriter, ljudinställningar och så vidare.
Mediefiler, till exempel låtar och vissa bilder, säkerhetskopieras inte men kan återställas genom att
du synkroniserar med iTunes.

När du ansluter iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med skapar iTunes en
säkerhetskopia varje gång du gör något av följande:

Â

Synkroniserar med iTunes: iTunes synkroniserar iPhone varje gång iPhone ansluts till datorn.
iTunes säkerhetskopierar inte automatiskt en iPhone som inte har konfigurerats för att
synkroniseras med den aktuella datorn. Se ”Synkronisera med iTunes” på sidan 18.

Â

Uppdaterar eller återställer iPhone: iTunes säkerhetskopierar automatiskt iPhone innan en
uppdatering eller återställning sker.

iTunes kan även kryptera iPhone-säkerhetskopior så att dina data blir säkrare.
Så här krypterar du iPhone-säkerhetskopior: Markera ”Kryptera iPhone-säkerhetskopian” på
skärmen Sammanfattning i iTunes.
Så här återställer du filer och inställningar för iPhone: Anslut iPhone till datorn som
du vanligtvis synkroniserar med, välj iPhone i iTunes-fönstret och klicka på Återställ på
sammanfattningsskärmen.

181

Bilaga B

Support och annan information

background image

Mer information om säkerhetskopiering, inklusive om inställningar och information som lagras i
en säkerhetskopia, hittar du på support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=sv_SE.

Återskapa en iTunes-säkerhetskopia

Du kan ta bort en iPhone-säkerhetskopia från listan över säkerhetskopior i iTunes. Du kanske vill
göra detta om t.ex. en säkerhetskopia skapats på en dator som tillhör någon annan.

Så här tar du bort en säkerhetskopia:

1

Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.

Â

Mac: Välj iTunes > Inställningar.

Â

Windows: Välj Redigera > Inställningar.

2

Klicka på Enheter (iPhone behöver inte vara ansluten).

3

Markera säkerhetskopian du vill ta bort och klicka sedan på Radera säkerhetskopia.

4

Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Radera. Klicka

sedan på OK.