iPhone - Använda iPhone med andra mobiloperatörer

background image

Använda iPhone med andra mobiloperatörer

Vissa mobiloperatörer låter dig låsa upp iPhone för användning i deras nätverk. Ta reda på om din
operatör ger denna möjlighet på support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=sv_SE

Kontakta din operatör för godkännande och information om inställningar. Du måste ansluta
iPhone till iTunes för att slutföra processen. Ytterligare avgifter kan tillkomma.

Information om felsökning finns på support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=sv_SE.