iPhone - Siguria, softueri dhe informacioni i shërbimit

background image

Siguria, softueri dhe informacioni i shërbimit

Kjo tabelë shpjegon se ku mund të përftohet me tepër siguri përkatëse, softuer dhe informacion
shërbimi për iPhone.

Për të mësuar rreth

Kryej këtë

Përdorimi i sigurt i iPhone

Shikoni Udhëzuesin e rëndësishëm informues të produktit
at support.apple.com/sq_AL/manuals/iphone për
informacionet më të fundit të sigurisë dhe rregullatore.

Shërbimi dhe mbështetja, këshilla, forume të iPhone
dhe shkarkime të softuerit Apple.

Shkoni në www.apple.com/al/support/iphone.

Shërbim dhe mbështetje nga kompania juaj telefonike Kontaktoni kompaninë tuaj telefonike ose vizitoni faqen

e internetit të kompanisë.

Informacioni më i fundit në lidhje me iPhone

Shkoni në www.apple.com/iphone.

Krijimi i një identifikimi Apple

Shkoni në appleid.apple.com.

Përdorimi i iCloud

Shkoni në www.apple.com/emea/support/icloud.

Përdorimi i iTunes

Hapni iTunes dhe zgjidhni Help > iTunes Help. Për një
udhëzues të iTunes në linjë (mund të mos disponohet
në të gjitha zonat), vizitoni www.apple.com/emea/
support/itunes.

Përdorimi i iPhoto në OS X

Hapni iPhoto dhe zgjidhni Help > iPhoto Help.

Përdorimi i Address Book në OS X

Hapni Address Book dhe zgjidhni Help > Address Book
Help.

186

Shtojca B

Mbështetja dhe informacione të tjera

background image

Për të mësuar rreth

Kryej këtë

Përdorimi i iCal në OS X

Hapni iCal dhe zgjidhni Help > iCal Help.

Microsoft Outlook, Windows Address Book ose Adobe
Photoshop Elements

Shikoni informacionin e ardhur me këto aplikacione.

Gjetja e numrit serial, IMEI, ICCID, ose MEID të iPhone
tuaj.

Ju mund ta gjeni numrin serial, International Mobile
Equipment Identity (IMEI), ICCD, ose Mobile Equipment
Identifier (MEID) të iPhone tuaj në paketimin e iPhone.
Ose, në iPhone, zgjidhni Settings > General > About. Për
më shumë informacion, shkoni te support.apple.com/
kb/ht1267.

Përftimi i shërbimit të garancisë

Së pari, ndiqni këshillat në këtë udhëzues dhe në
burimet në linjë. Më pas shkoni në www.apple.com/al/
support or see the Udhëzuesin e rëndësishëm informues
të produktit
në support.apple.com/sq_AL/manuals/
iphone.

Shërbimi i zëvendësimit të baterisë

Shkoni në www.apple.com/al/batteries/replacements.
html.