iPhone - Ndarja e skedarëve

background image

Ndarja e skedarëve

File Sharing ju lejon të transferoni skedarë përmes USB mes iPhone dhe kompjuterit tuaj, duke
përdorur iTunes. Ju mund të ndani skedarë me një aplikacion të përputhshëm dhe të ruajtur në
një format të mbështetur.

Aplikacionet që mbështesin ndarjen e skedarëve në listën File Sharing Apps në iTunes. Për
çdo aplikacion, lista e Files shfaq dokumentet që janë në iPhone. Shikoni dokumentacionin e
aplikacioneve për informacion mbi mënyrën sesi ndahen skedarët; këto veçori nuk mbështeten
nga të gjitha aplikacionet.
Transferimi i një skedari nga iPhone në kompjuterin tuaj: Në iTunes, shkoni te paneli i i
Aplikacioneve të pajisjes suaj. Në seksionin File Sharing, përzgjidhni një aplikacion nga lista. Në të
djathtë, përzgjidhni një skedar që dëshironi të transferoni dhe më pas klikoni "Save to".
Transferimi i një skedari nga kompjuteri juaj në iPhone: Në iTunes, shkoni te paneli i i
Aplikacioneve të pajisjes suaj. Në seksionin File Sharing, përzgjidhni një aplikacion, më pas klikoni
Add. Skedari transferohet menjëherë drejt pajisjes suaj për t'u përdorur me aplikacionin që keni
zgjedhur.
Heqja e një skedari nga iPhone: Në iTunes, shkoni te paneli i i Aplikacioneve të pajisjes suaj. Në
seksionin File Sharing, zgjidhni skedarin, më pas shtypni tastin Delete.