iPhone - Shkrimi i karaktereve Emoji

background image

Shkrimi i karaktereve Emoji

Përdorni tastierën Emoji për të shtuar karakteret fotografi. Ju mund të shkruani gjithashtu
karaktere Emoji duke përdorur një tastierë japoneze. Për shembull, shkruani はーと për të marrë
♥.