iPhone - Shtojca A:  International Keyboards

background image

International Keyboards

Sh

tojc

a

A

Tastierat ndërkombëtare ju lejojnë të shkruani tekst në shumë gjuhë të ndryshme, duke përfshirë
dhe gjuhët aziatike dhe që shkruhen nga e djathta në të majtë.