iPhone - Reading List

background image

Reading List ju lejon të grumbulloni lidhje faqesh interneti që t'i lexoni më vonë.
Shtimi i lidhjes së faqes aktuale në Reading List: Prekni , pastaj prekni “Add to Reading List.”
Shtimi i lidhjes në Reading List: Prekni dhe mbani prekur lidhjen, më pas zgjidhni “Add to
Reading List.”

Sikimi i Reading List

Prekni

, më pas prekni Reading List.

Përdorimi i iCloud për të mbajtur të
përditësuar Reading List në pajisjet
tuaja iOS dhe kompjuterët

Shkoni te Settings > iCloud, më pak aktivizoni Bookmarks. Shikoni
“iCloud” në faqen 17.

Reader