iPhone - Kompaninë telefonike

background image

Kompaninë telefonike

Ky cilësim shfaqet në rrjetet GSM kur jeni jashtë rrjetit të kompanisë suaj telefonike dhe
disponohen rrjetet e të dhënave të kompanive të tjera lokale për telefonata, pamje të postës
zanore dhe lidhje interneti nga rrjeti celular. Mund të kryeni thirrje vetëm te kompanitë që kanë
marrëveshje roaming me kompaninë tuaj telefonike. Mund të aplikohen tarifa shtesë. Tarifat
roaming mund t'ju ngarkohen nga kompania e rrjetit të zgjedhur, nëpërmjet kompanisë suaj
telefonike.
Zgjedhja e kompanisë telefonike: Shkoni te Settings > Carrier dhe përzgjidhni rrjetin që doni të
përdorni.

Pasi të keni zgjedhur rrjetin, iPhone përdor vetëm atë rrjet. Nëse rrjeti është i padisponueshëm,
shfaqet “No service” në iPhone.