iPhone - Veçoria Mono Audio

background image

Veçoria Mono Audio

Veçoria Mono Audio i ndërthur kanalin e majtë dhe të djathtë në një sinjal mono që luhet në të
dy kanalet. Ju mund të rregulloni balancën e sinjalit mono për volum më të madh në të majtë ose
të djathtë.
Aktivizimi ose çaktivizimi i Mono Audio: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Mono
Audio.