iPhone - Universal Access në OS X

background image

Universal Access në OS X

Përfitoni nga veçoritë e Universal Access në OS X kur e përdorni iTunes për të sinkronizuar
informacionin dhe përmbajtjen nga biblioteka juaj e iTunes me iPhone. Te Finder, zgjidhni Help >
Help Center dhe pastaj kërkoni për “universal access”.

Për më shumë informacion rreth veçorive të aksesueshmërisë së iPhone dhe OS X, vizitoni faqen e
internetit www.apple.com/accessibility.