iPhone - Sinkronizimi i i librave dhe i PDF-ve

background image

Sinkronizimi i i librave dhe i PDF-ve

Përdoreni iTunes për të sinkronizuar librat dhe PDF-të tuaja mes iPhone dhe kompjuterit tuaj
dhe për të blerë libra nga iTunes Store. Kur iPhone është i lidhur me kompjuterin tuaj, paneli i
librave ju lejon të përzgjidhni objektet për sinkronizim. Mund të shtoni gjithashtu libra ePub pa
DRM si dhe PDF në librarinë tuaj iTunes. Librat në format PDF dhe ePub janë të disponueshëm në
internet.
Sinkronizimi i një libri ePub ose PDF në iPhone: Në iTunes në kompjuterin tuaj, zgjidhni File >
Add to Library dhe përzgjidhni skedarin. Zgjidhni librin ose PDF-në në panelin e librave dhe më
pas sinkronizoni.

Për të shtuar një libër ose një PDF në iBooks pa kryer sinkronizimin, dërgojani vetes skedarin
nga kompjuteri juaj. Hapni mesazhin e emailit në iPhone, më pas prekni dhe mbani prekur
bashkëngjitjen dhe zgjidhni “Open in iBooks” nga menyja që shfaqet.