iPhone - Printimi ose dërgimi i një PDF-je

background image

Printimi ose dërgimi i një PDF-je

Mund të përdorni iBooks për të dërguar kopje të PDF-ve nëpërmjet emailit, ose mund të printoni
një pjesë të PDF-së drejt printerëve të mbështetur.

Ju mund të dërgoni email ose të printoni PDF, por jo libra.
Dërgimi i PDF-ve me email: Hapni PDF-në, më pas prekni dhe zgjidhni Email Document.
Bashkëngjitur me PDF-në shfaqet një mesazh i ri. Pasi të mbaroni së adresuari dhe së shkruari një
mesazh, prekni Send.

Printimi i PDF-ve

Hapni PDF-në, pastaj prekni

dhe zgjidhni Print. Zgjidhni printerin,

numrin e faqeve dhe numrin e kopjeve, më pas prekni Print. Për më shumë
informacion, shikoni “Printimi” në faqen 29.