iPhone - Twitter

background image

Hyrja ose krijimi i një llogarie Twitter: Shkoni te Settings > Twitter. Vendosni emrin e përdoruesit
dhe fjalëkalimin për një llogari ekzistuese, ose prekni Create New Account.

Te Camera ose Photos,

prekni butonin Action

për të dërguar një foto

me tweet.

Dërgimi i një

fotoje me tweet.

Dërgoni me Tweet një foto, video,
ose faqe interneti

Shikoni artikullin, prekni

, më pas prekni Tweet. Nëse

nuk shfaqet,

prekni ekranin.
Për të përfshirë vendndodhjen tuaj, prekni Add Location. Location Services
duhet të jetë te Settings > Location Services.

Dërgoni me Tweet një vendndodhje
në aplikacionin Maps

Prekni pineskën e vendndodhjes, prekni

, prekni Share Location, më pas

prekni Tweet.

Shtimi i vendndodhjes suaj aktuale
në një "Tweet"

Prekni . Location Services duhet të jetë i aktivizuar te Settings > Location
Services.

Shtimi i emrave të përdoruesve në
Twitter dhe fotove te kontaktet

Shkonit te Settings > Twitter, më pas prekni Update Contacts.

Aktivizoni ose çaktivizoni Twitter
për Photos ose Safari

Shkoni te Settings > Twitter.

Kur shkruani një Tweet, numri në qoshen e poshtme djathtas në ekranin e Tweet tregon numrin
e karaktereve të mbetura që mund të vendosni. Bashkëngjitjet përdorin një pjesë nga 140
karakteret e një Tweet.

Ju mund gjithashtu të instaloni dhe të përdorni aplikacionin Twitter për të postuar Tweet, për të
parë kohëzgjatjen, për të kërkuar tema të reja dhe më shumë.
Instalimi i aplikacionit Twitter: Shkonit te Settings > Twitter, më pas prekni Install.

Për të mësuar mënyrën e përdorimit të aplikacionit Twitter, hapni aplikacionin, prekni butonin
More (...), prekni “Accounts & Settings,” prekni Settings, më pas prekni Manual.

33

Kapitulli 3

Elementaret