iPhone - Mbi Nike + iPod

background image

Mbi Nike + iPod

Me një sensor Nike + iPod (shitet veçan), aplikacioni Nike + iPod ofron përgjigje me zë për
shpejtësinë, distancën, kohën e kaluar dhe kaloritë e harxhuara gjatë një vrapimi ose ecjeje. Ju
mund ta dërgoni informacionin tuaj të stërvitjes te nikeplus.com, ku ju mund të ndiqni progresin
tuaj, të vendosni objektiva dhe të merrni pjesë në gara.

Rishikoni historikun

e stërvitjeve tuaja.

Kalibroni bazuar në

stërvitjen tuaj të fundit.

Zgjidhni një lloj stërvitjeje.

Zgjidhni një

stërvitje

standarde.

Zgjidhni ose krijoni

një stërvitje të

personalizuar.