iPhone - Kalibrimi i busullës

background image

Busulla duhet të kalibrohet kur ta përdorni për herë të parë dhe herë pas here pas kësaj. iPhone ju
lajmëron gjithmonë sa herë që nevojitet një kalibrim.
Kalibrimi i busullës së brendshme: Lëkundeni iPhone në formën e numrit tetë.

139