iPhone - Rreth App Store

background image

Rreth App Store

Mund të kërkoni, të shfletoni, të komentoni, të blini dhe të shkarkoni aplikacione nga App Store
drejt e në iPhone.

Për të shfletuar në App Store, iPhone duhet të jeni të lidhur në internet. Shikoni “Network” në
faqen 173. Për të blerë aplikacione ju nevojitet një Apple ID (mund të mos disponohet në të gjitha
zonat). Shikoni “Cilësimet Store” në faqen 129.

Shënim: iTunes Store mund të mos jetë i disponueshëm në të gjithë zonat, dhe përmbajtja e App
Store mund të ndryshojë sipas zonës. Veçoritë mund të ndryshojnë.

Shikoni rekomandimet

Genius.

Kontrolloni për

përditësime aplikacioni.