iPhone - Ndryshimi i butonave të shfletimit

background image

Ndryshimi i butonave të shfletimit

Ju mund të zëvendësoni butonat Music, Podcasts, Videos dhe Search në fund të pamjes me ato
që përdorni më shpesh. Për shembull, nëse shkarkoni shpesh libra audio por nuk shikoni shumë
video, ju mund ta zëvendësoni Videos me Audiobooks.
Ndryshimi i butonave të shfletuesit: Prekni More, prekni Edit, pastaj zvarritni një buton në fund
të ekranit, mbi butonin që doni të zëvendësoni.

Ju mund të zvarritni butonat në fund të pamjes majtas ose djathtas për t'i risistemuar. Kur të
mbaroni, prekni Done.

Kur shfletoni, prekni More për të hyrë te butonat e shfletimit që nuk janë të dukshëm.