iPhone - Blerja ose marrja e videove me qira

background image

Blerja ose marrja e videove me qira

iTunes Store (mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha zonat) ju lejon të blini dhe shkarkoni
filma, shfaqje televizive dhe video muzikore. Disa filma mund të merren gjithashtu me qira për një
kohë të kufizuar. Përmbajtja e videos mund të disponohet në format me rezolucion standard (SD
ose 480p), me rezolucion të lartë (HD ose 720p) ose të dyja.
Blini ose merrni një video me qira: Prekni Buy ose Rent.

Pasi ta keni blerë artikullin, ai fillon të shkarkohet dhe shfaqet në pamjen Downloads. Shikoni
“Kontrolli i statusit të shkarkimit” në faqen 123.

Shikimi paraprakisht i një videoje

Prekni Preview.

Shfaqni paraafishimin në një
televizor me AirPlay dhe Apple TV

Kur fillon paraafishimi, prekni

dhe zgjidhni Apple TV. Shikoni “AirPlay” në

faqen 34.

Shënim: Nëse blini video HD në iPhone 3GS, videoja shkarkohet në format SD.