iPhone - Hyrja në Game Center

background image

Hyrja në Game Center

Lidhja: Hapni Game Center. Nëse shihni pseudonimin dhe foton tuaj në krye të ekranit, keni hyrë
tashmë. Nëse jo, vendosni ID tuaj të Apple dhe fjalëkalimin, më pas prekni Sign In. Ose, prekni
Create New Account për të krijuar një ID të re Apple.

Shtimi i një fotoje

Prekni foton pranë emrit tuaj.

Deklarimi i statusit tuaj

Prekni Me, prekni shiritin e gjendjes dhe më pas shkruani statusin tuaj.

Shikimi i cilësimeve të llogarisë suaj Prekni Me, prekni shiritin e llogarisë, pastaj zgjidhni View Account.

Shkëputja

Prekni Me, prekni shiritin Account, më pas prekni Sign Out. Nuk është e
nevojshme të shkëputeni sa herë që dilni nga Game Center.

118