iPhone - Mbi Reminders

background image

Mbi Reminders

Reminders ju lejon të organizoni jetën me lista—të plotësuara me data dhe vende. Aplikacioni
mund t'ju kujtojë për një artikull në një datë dhe ditë të caktuar, ose kur afroheni ose largoheni
nga një vendndodhje, si p.sh. nga shtëpia ose zyra tuaj. Reminders funksionin me llogaritë tuaja
të kalendarit, prandaj ndryshimet që bëni përditësohen automatikisht në pajisjet tuaja të tjera iOS
dhe kompjuterët.

Ndryshoni pamjet.

Shënoni si të kryer.

Shtoni një kujtues.

Shikoni dhe redaktoni listat.

Ndërrimi ndërmjet pamjes List dhe pamjes Date: Në krye të ekranit, prekni List ose Date.