iPhone - Mbi aplikacionin Clock

background image

Mbi aplikacionin Clock

Ju mund të përdorni Clock për të kontrolluar orën kudo në botë, për të vendosur një alarm, kohën
e një ngjarjeje, ose për të vendosur një kronometër.

Shtoni një orë.

Shikoni orët, vendosni

një alarm, kohë për një

ngjarje, ose vendosni

një kohëmatësor.

Fshini orët ose ndryshoni rendin e tyre.