iPhone - Leximi dhe redaktimi i shënimeve

background image

Leximi dhe redaktimi i shënimeve

Shënimet renditen me ato më të fundit lart. Nëse përdorni më shumë se një pajisje iOS ose
kompjuter me llogarinë tuaj iCloud, renditen shënimet nga të gjitha pajisjet. Nëse ndani shënime
me një aplikacion në kompjuterin tuaj ose me llogari të tjera në internet, si p.sh. Yahoo ose Gmail,
ato shënime organizohen sipas llogarisë.
Lexoni një shënim: Prekni shënimin në listë. Për të parë shënimin pasardhës ose paraardhës,
prekni ose .

Ndryshimi i fontit

Shkoni te Settings > Notes.

Shikoni shënimet në një llogari
specifike

Prekni Accounts dhe zgjidhni llogarinë.

Shihni shënimet në të gjitha
llogaritë

Prekni Accounts dhe zgjidhni All Notes.

Redaktimi i një shënimi

Prekni kudo mbi shënim për të nxjerrë tastierën.

Heqja e një shënimi

Ndërsa shikoni listën e shënimeve, rrëshqitni majtas ose djathtas përgjatë
një shënimi. Ndërsa lexoni një shënim, prekni .