iPhone - Shfaqja e gjendjes së trafikut

background image

Shfaqja e gjendjes së trafikut

Ju mund të shikoni në hartë gjendjen e trafikut për rrugët kryesore dhe autostradat.
Shfaqja ose fshehja e gjendjes së trafikut: Prekni , më pas prekni Show Traffic ose Hide Traffic.

Rrugët dhe autostradat janë të koduara me ngjyra për të treguar lëvizjen e trafikut:

Gri—nuk disponohen të dhëna

Â

E gjelbër—në kufirin e caktuar të shpejtësisë

Â

E verdhë—më ulët se kufiri i caktuar i shpejtësisë

Â

E kuqe—ndalo dhe ec

Â

Shënim: Gjendja e trafikut nuk është e disponueshme në të gjitha zonat.

107

Kapitulli 15

Maps