iPhone - Shikimi i kuotave të bursës

background image

Shikimi i kuotave të bursës

Aplikacioni Stocks ju jep mundësinë të shikoni kuotat e fundit të disponueshme për bursat tuaja
të përzgjedhura, fondet dhe indekset.

Kuotat mund të vonohen deri ne rreth 20 minuta ose më tepër, në varësi të shërbimit të
raportimit.
Shtimi i një burse, fondi ose indeksi në lexuesin e bursës: Prekni , më pas prekni . Futni një
simbol, emër kompanie, emër fondi ose indeks dhe më pas prekni Search.
Shfaqja e ndryshimit të vlerës së një burse, fondi ose indeksi gjatë kohës: Prekni bursën, fondin
ose indeksin në listën tuaj dhe më pas prekni 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y ose 2y.
Kur ju shikoni një grafik në drejtim për së gjeri, ju mund të prekni grafikun për të parë vlerën në
një pikë të caktuar në kohë.

Përdorni dy gishta për të parë ndryshimin në vlerë gjatë një periudhe të caktuar kohe.

Ju gjithashtu mund të shikoni orën e bursës në Notification Center. Shikoni “Notifications” në
faqen 32.

103

background image

Heqja e një burse

Prekni dhe prekni

pranë një burse, më pas prekni Delete.

Ndryshimi i renditjes së listës

Prekni . Më pas zvarrisni pranë një burse ose indeksi në një vend të ri
në listë.

Ndryshimi i pamjes në ndryshimin
e përqindjes, ndryshimin e çmimit
ose kapitalizimin e tregut

Prekni cilëndo nga vlerat përgjatë anës së djathtë të ekranit. Prekni përsëri
për të kaluar në një pamje tjetër.

Përdorimi i iCloud për të mbajtur
të përditësuar listën e bursës në
pajisjet tuaja iOS

Shkoni te Settings > iCloud > Document & Data, më pas aktivizoni
Documents & Data (nga parazgjedhja është aktive). Shikoni “iCloud” në
faqen 17.