iPhone - Për të marrë më shumë informacion

background image

Për të marrë më shumë informacion

Shikimi i përmbledhjes, grafikut ose faqes së re mbi një bursë, fond ose indeks: Përzgjidhni
bursën, fondin ose indeksin në listën tuaj dhe lëvizni faqet poshtë lexuesit të bursës për të parë
përmbledhjen, grafikun ose faqen e lajmeve.
Në faqen e të rejave, ju mund të lëvizni lart ose poshtë për të lexuar titujt ose të prekni një titull
për të parë artikullin në Safari.
Shikimi për më shumë informacion burses në Yahoo.com: Përzgjidhni bursën, fondin ose
indeksin në listën tuaj dhe më pas prekni

.

104

Kapitulli 14

Stocks