iPhone - Fotot HDR

background image

Fotot HDR

HDR (iPhone 4 ose version më i ri) gërsheton pjesët më të mira të tre ekspozimeve të veçanta në
një foto të vetme “të gamës me dinamikë të lartë”. Për rezultate më të mira, iPhone dhe subjekti
duhet të jenë të palëvizshëm.
Aktivizimi i HDR: Prekni Option, më pas vendosni HDR. Nëse HDR është aktive, blici qëndron fikur.

Për të mbajtur versionet normale përveç versioneve HDR, shkoni te Settings > Photos. Kur mbani
të dyja versionet,

shfaqet në qoshen majtas lart të fotos HDR (kur shikohet në albumin tuaj

Camera Roll me kontrollet të dukshme).