iPhone - Ndarja e fotove dhe e videove

background image

Ndarja e fotove dhe e videove

Dërgimi i një fotoje ose videoje në një email ose mesazh teksti (iMessage ose MMS), ose Tweet:
Zgjidhni një foto ose video, më pas prekni . Nëse nuk e shihni , prekni ekranin për të shfaqur
kontrollet.

Shënim: Për të postuar një Tweet, ju duhet të jeni lidhur në llogarinë tuaj Twitter. Shkoni te
Settings > Twitter.

Kufiri për madhësinë e bashkëngjitjeve përcaktohet nga operatori juaj i shërbimit. Nëse është e
nevojshme, iPhone mund të ngjeshë bashkëngjitje fotosh dhe videosh.

Dërgimi i i shumë fotove ose
videove

Ndërsa shikoni miniaturat, prekni

, zgjidhni fotot ose videot, më pas

prekni Share.

Kopjimi i një fotoje ose videoje

Prekni dhe mbani prekur foton ose videon, pastaj prekni Copy.

Kopjimi i shumë fotove ose videove Prekni

në këndin e sipërm djathtas të ekranit. Zgjidhni fotot dhe videot,

më pas prekni Copy.

94

Kapitulli 11

Photos

background image

Ngjitja e një fotoje ose videoje
në një mesazh emaili ose teksti
(iMessage ose MMS)

Prekni dhe mbani prekur ku dëshironi të vendosni foton ose videon, më pas
prekni Paste.

Ruajtja e një fotoje ose videoje në
një mesazh email

Prekni për të shkarkuar artikullin nëse është e nevojshme, prekni foton ose
prekni dhe mbani prekur videon, më pas prekni Save.

Ruajtja e një fotoje ose videoje në
një mesazh teksti

Prekni një imazh në bisedë, prekni

, më pas prekni Save.

Ruajtja e një fotoje nga një faqe
interneti

Prekni dhe mbani prekur foton, pastaj prekni Save Image.

Ndarja e një videoje në YouTube

Ndërkohë që shikoni një video, prekni

, pastaj prekni “Send to YouTube.”

Fotot dhe videot që merrni, ose që ruani nga një faqe interneti, ruhen në albumin Camera Roll.