iPhone - Importimi i skedarëve të kalendarit nga Mail

background image

Importimi i skedarëve të kalendarit nga Mail

Mund të shtoni ngjarje te një kalendar duke importuar një skedar kalendari nga një mesazh
emaili. Mund të importoni çdo skedar standard kalendari .ics.
Importoni ngjarje nga një skedar kalendari: Në Mail hapni mesazhin dhe prekni skedarin e
kalendarit.