iPhone - Pamje e përgjithshme e iPhone

background image

Pamje e përgjithshme e iPhone

Foleja e

kufjeve

Marrësi

Çelësi i

ziles/

heshtjes

Mikrofoni

i sipërm

Butonat

e volumit

Ekrani

Retina i Apple

Altoparlanti

Butoni Home

Kamera

e përparme

Kamera e

pasme
Blici me

LED

Mbajtësja e

kartës SIM

Bashkuesi

kryesor

Butoni

Ndezje/Fikje

Mikrofoni

i poshtëm

Ikonat e

aplikacioneve

Shiriti i

statusit

iPhone

Veçoritë e iPhone tuaj dhe të ekranit Home mund të jenë të ndryshme, në varësi të modelit të
iPhone që dispononi dhe nëse keni përshtatur ekranin Home.