iPhone - Zdieľanie súborov

background image

Zdieľanie súborov

Zdieľanie súborov umožňuje prenášať súbory medzi zariadením iPhone a počítačom
prostredníctvom USB kábla. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a
uložené v podporovanom formáte.

Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie
súborov“ v iTunes. V zozname súborov sú pre každú aplikáciu zobrazené dostupné dokumenty
na zariadení iPhone. Spôsob, akým sú súbory zdieľané, nájdete v dokumentácii príslušnej
aplikácie. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie.
Prenos súborov zo zariadenia iPhone do počítača: V iTunes prejdite do panela Aplikácie
daného zariadenia. V časti Zdieľanie súborov vyberte aplikáciu zo zoznamu. Vpravo vyberte
súbor, ktorý chcete preniesť a kliknite na „Uložiť do“.
Prenos súborov z počítača do zariadenia iPhone: V iTunes prejdite do panela Aplikácie
daného zariadenia. V časti Zdieľanie súborov vyberte aplikáciu a kliknite na Pridať. Súbor určený
na použitie s danou aplikáciou bude okamžite prenesený do vášho zariadenia.
Vymazanie súboru zo zariadenia iPhone: V iTunes prejdite do panela Aplikácie daného
zariadenia. V časti Zdieľanie súborov vyberte súbor a potom stlačte kláves Delete.