iPhone - Prevádzková teplota iPhonu

background image

Prevádzková teplota iPhonu

Ak vnútorná teplota zariadenia iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu, môže sa snaha o
reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:

iPhone sa prestane nabíjať.

Â

Obrazovka stmavne.

Â

Zoslabne mobilný signál.

Â

Zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote.

Â

191

Príloha B

Podpora a ďalšie informácie

background image

Dôležité:

Kým sa na obrazovke zobrazuje varovanie o teplote, nemôžete svoj iPhone používať

na nič iné okrem núdzových hovorov. Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu,
prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom, až kým nevychladne. Kým je iPhone
v tomto režime, nemôžete vykonávať ani núdzové hovory. Premiestnite iPhone na chladnejšie
miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím zariadenia iPhone.

192

Príloha B

Podpora a ďalšie informácie

background image

Apple Inc.

K

© 2012 Apple Inc. Všetky práva vyhradené.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod
touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers,
OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight a logo Works with iPhone sú
ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA
a ďalších krajinách.

AirPrint, iMessage, logo Made for iPhone, Multi-Touch a Retina
sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store
a MobielMe sú značky služieb spoločnosti Apple Inc.,
registrované v USA a ďalších krajinách.

App Store, iBookstore a iTunes Match sú značky služieb
spoločnosti Apple Inc.

IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie
podlieha licencii.

Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten
Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha
licencii.

NIKE a logo Swoosh Design sú ochrannými známkami
spoločnosti NIKE, Inc a jej dcérskych spoločností a ich
používanie podlieha licencii.

Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. podlieha
licencii.

Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami
Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách.

Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto
dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami
príslušných spoločností.

Mapové dáta © 2010 Google.

Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný
význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie.
Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie
a používanie týchto produktov. Akékoľvek dohody alebo
záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych
zákazníkov. Tento manuál bol vytvorený tak, aby informácie
v ňom boli presné. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové
alebo administratívne chyby.

SL019-2267/2012-03