iPhone - Používanie zariadenia iPhone vo firemnom prostredí

background image

Používanie zariadenia iPhone vo firemnom prostredí

Na webovej stránke www.apple.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách
zariadenia iPhone, vrátane používania Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN a
ďalších.