iPhone - Používanie zariadenia iPhone v sieťach iných operátorov

background image

Používanie zariadenia iPhone v sieťach iných operátorov

Niektorí operátori vám umožnia odomknúť iPhone, takže ho môžete používať v ich sieti. Ak
chcete zistiť, či váš operátor túto možnosť ponúka, navštívte support.apple.com/kb/HT1937.

Vyžiadajte si od vášho operátora informácie o autorizácii a nastavení. Pre dokončenie procesu
bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes. Služba môže byť spoplatnená.

Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support.apple.com/kb/TS3198.