iPhone - Informácie o bezpečnosti, softvéri a servise

background image

Informácie o bezpečnosti, softvéri a servise

Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby, akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa
bezpečnosti, softvéru a servisu pre iPhone.

Pre informácie o

Urobte toto

Bezpečné používanie zariadenia iPhone

Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support.
apple.com/sk_SK/manuals/iphone/ pre najnovšie
informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení.

Servis a podpora pre iPhone, tipy, diskusné fóra a
Apple softvér určený na stiahnutie

Navštívte stránky www.apple.com/sk/support/iphone.

Služby a podpora od vášho operátora

Kontaktujte svojho operátora, alebo navštívte jeho
webovú stránku.

Najnovšie informácie o iPhone

Navštívte stránky www.apple.com/sk/iphone.

Vytváranie Apple ID

Navštívte appleid.apple.com.

Používanie iCloudu

Navštívte stránky www.apple.com/emea/support/
icloud.

Používanie iTunes

Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník
pre iTunes. Online sprievodca aplikáciou iTunes
je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých
oblastiach) na adrese www.apple.com/support/itunes/.

Používanie iPhoto v OS X

Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník pre
iPhoto.

Používanie Adresára v OS X

Otvorte Adresár a vyberte Pomocník > Pomocník pre
Adresár.

189

Príloha B

Podpora a ďalšie informácie

background image

Pre informácie o

Urobte toto

Používanie iCalu v OS X

Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník pre iCal.

Microsoft Outlook, Windows Address Book alebo
Adobe Photoshop Elements

Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami.

Vyhľadanie sériového čísla a čísiel IMEI, ICCID alebo
MEID vášho zariadenia iPhone

Sériové číslo vášho zariadenia iPhone a čísla
International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD
alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) nájdete
na balení zariadenia iPhone. Prípadne na iPhone
vyberte Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Ďalšie
informácie nájdete na adrese support.apple.com/kb/
HT1267.

Záručný servis

Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na
online zdrojoch. Potom navštívte www.apple.com/sk/
support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie
o produkte
na support.apple.com/sk_SK/manuals/
iphone/.

Výmena batérie

Navštívte www.apple.com/sk/batteries/replacements.
html.