iPhone - Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone

background image

Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone

Softvér zariadenia iPhone môžete aktualizovať v nastaveniach na zariadení alebo pomocou
iTunes. Zariadenie iPhone môžete tiež vymazať a obnoviť a potom ho pomocou iCloudu alebo
iTunes obnoviť zo zálohy.

Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania zariadenia
iPhone, ale nie sú natrvalo vymazané zo zariadenia iPhone. Viac informácií o trvalom vymazaní
celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova“ na strane 180.

Aktualizácia iPhonu

Softvér na iPhone môžete aktualizovať v nastaveniach na zariadení alebo pomocou iTunes.
Bezdrôtová aktualizácia na iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia
softvéru. iPhone vyhľadá dostupné aktualizácie softvéru.
Aktualizácia softvéru v iTunes: iTunes vyhľadá dostupné aktualizácie softvéru pri každej
synchronizácii zariadenia iPhone pomocou iTunes. Viac v časti “Syncing with iTunes”.

Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru zariadenia iPhone nájdete na adrese support.
apple.com/kb/HT4623.

Obnova iPhonu zo zálohy

Na obnovenie zariadenia iPhone zo zálohy môžete použiť iCloud alebo iTunes.
Obnova z iCloud zálohy: Obnovte zariadenie iPhone kvôli vymazaniu všetkých nastavení a
informácií. Prihláste sa do iCloudu a v aplikácii Sprievodca nastavením vyberte možnosť Obnoviť
zo zálohy. Viac v časti “Reset”.
Obnova zo zálohy v iTunes: Pripojte iPhone k počítaču, s ktorým ho bežne synchronizujete, v
okne iTunes vyberte iPhone a v paneli Zhrnutie vyberte Obnoviť.

Po obnovení softvéru na zariadení iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone, alebo obnoviť
vašu hudbu, videá, aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy.

Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru zariadenia iPhone nájdete na adrese support.
apple.com/kb/HT1414.

188

Príloha B

Podpora a ďalšie informácie