iPhone - Vietnamčina

background image

Vietnamčina

Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok
a pohybom prsta vyberte požadované znamienko.

Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií:

aa—â (a so strieškou)

Â

aw—ă (e s mäkčeňom)

Â

as—á (a s dĺžňom)

Â

af—à (a s opačným dĺžňom)

Â

ar—ả (otáznik)

Â

ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom)

Â

aj—ạ (a s klesajúcim tónom)

Â

dd—đ (d s čiarou)

Â

ee—ê (e so strieškou)

Â

oo—ô (o so strieškou)

Â

ow—ơ (o s háčikom)

Â

w—ư (u s háčikom)

Â

185

Príloha A

Medzinárodné klávesnice