iPhone - Pridávanie a odstraňovanie klávesníc

background image

Pridávanie a odstraňovanie klávesníc

Na zadávanie textu v rôznych jazykoch na iPhone použite rôzne klávesnice. Podľa predvolených
nastavení je dostupná len klávesnica jazyka, ktorý ste nastavili pre vaše zariadenie. Ak
chcete sprístupniť aj ďalšie klávesnice, použite nastavenie Klávesnice. Zoznam klávesníc
podporovaných zariadením iPhone nájdete na adrese www.apple.com/iphone/specs.html.
Pridanie klávesnice: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné, klepnite na
Klávesnice a vyberte klávesnicu v zozname. Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento
postup.
Odstránenie klávesnice: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice
a potom klepnite na Upraviť. Klepnite na vedľa klávesnice, ktorú chcete odstrániť a potom
klepnite na Vymazať.
Úprava zoznamu klávesníc: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice.
Klepnite na Upraviť a potom potiahnite vedľa klávesnice na nové miesto v zozname.