iPhone - Prepínanie medzi klávesnicami

background image

Prepínanie medzi klávesnicami

Ak chcete zadávať text v inom jazyku, prepnite klávesnice.
Prepínanie klávesníc počas písania: Podržte stlačený kláves Glóbus pre zobrazenie všetkých
dostupných klávesníc. Pre výber klávesnice presuňte prst na názov klávesnice a potom ho
zdvihnite. Kláves Glóbus sa zobrazí, ak povolíte viac ako jednu klávesnicu.

Môžete tiež klepnúť na . Po klepnutí na sa na krátky okamih zobrazí názov novo aktivovanej
klávesnice. Ďalším klepnutím na toto tlačidlo pristupujete k ostatným povoleným klávesniciam.

Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen, číslic a symbolov, ktoré nie sú zobrazené na
klávesnici.
Zadávanie písmen s diakritikou alebo iných alternatívnych znakov: Podržte prst na
súvisiacom písmene, číslici alebo znaku a potom ho presuňte na požadovaný variant. Napríklad
na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka podržaním prsta na súvisiacej
arabskej číslici.