iPhone - Používanie zoznamu kandidátov

background image

Používanie zoznamu kandidátov

Počas písania na čínskej, japonskej alebo arabskej klávesnici sa navrhované znaky, alebo
kandidáti, zobrazujú v hornej časti klávesnice. Klepnutím na kandidáta ho zadáte a švihnutím
prsta smerom doľava zobrazíte ďalších kandidátov.
Používanie rozšíreného zoznamu kandidátov: Pre zobrazenie celého zoznamu kandidátov
klepnite na šípku nahor (nachádza sa vpravo). V zozname môžete rolovať švihnutím prsta
smerom nahor alebo nadol. Pre návrat na skrátený zoznam klepnite na šípku nadol.

184

Príloha A

Medzinárodné klávesnice