iPhone - Používanie skratiek 

background image

Používanie skratiek

Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť skratky pre páry
slov a vstupov. Skratky budú pridané do vášho osobného slovníka. Ak zadáte skratku a zároveň
používate podporovanú klávesnicu, bude skratka nahradená priradeným slovom. Skratky sú
dostupné pre nasledujúce klávesnice:

Čínska - zjednodušená (Pinyin)

Â

Čínska - tradičná (Pinyin)

Â

Čínska - tradičná (Zhuyin)

Â

Japonská (Romaji)

Â

Japonská (Kana)

Â

Vypnutie alebo zapnutie skratiek: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Skratky.