iPhone - Čínština

background image

Čínština

Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov, vrátane Pinyin, Cangjie,
Wubihua a Zhuyin. Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke.

182

background image

Písanie znakov Pinyin

Použite QWERTY klávesnicu na zadávanie zjednodušených alebo tradičných pinyin znakov.
Navrhované znaky sa zobrazia počas písania. Navrhovaný znak vyberte klepnutím, prípadne
pokračujte v písaní pre zobrazenie ďalších možností.

Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier, zobrazia sa návrhy pre vetu.

Písanie znakov Cangije

Skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves. Navrhované znaky sa zobrazia počas
písania. Vyberte znak klepnutím, prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov
pre zobrazenie ďalších možností znakov.

Písanie pomocou ťahov (Wubihua)

Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom
poradí: vodorovne, zvislo, zľava dovnútra, sprava dovnútra a háčik. Napríklad čínsky znak 圈
(kruh) by mal začínať zvislým ťahom 丨.

Počas písania sa budú zobrazovať navrhované znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie
znaky). Klepnutím vyberiete znak.

Ak si nie ste istý správnosťou ťahu, zadajte hviezdičku (*). Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti
znakov, zadajte ďalší ťah, prípadne ho vyberte v zozname znakov.

Klepnite na kláves pre zhodu (匹配), ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu,
čo ste napísali.

Písanie znakov Zhuyin

Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas
písania. Vyberte návrh klepnutím, prípadne pokračujte v zadávaní Zhuyin znakov pre zobrazenie
ďalších možností. Po tom, čo zadáte úvodné písmeno, sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky.

Ak budete písať Zhuyin znaky bez medzier, zobrazia sa návrhy pre vetu.

Písanie čínskych znakov prstom

Ak je zapnutý formát rukopis pre zjednodušenú alebo tradičnú čínštinu, môžete písať alebo
kresliť čínske znaky prstom priamo na obrazovku. iPhone bude rozpoznávať písmená počas
písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené
vo vrchnej časti zoznamu). Keď si vyberiete nejaký znak, zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov
znak, ktorý za ním pravdepodobne nasleduje.

183

Príloha A

Medzinárodné klávesnice

background image

Niektoré komplexné znaky ako napríklad 鱲 (časť názvu pre medzinárodné letisko v Hong
Kongu), 𨋢 (výťah), and 㗎 (častica v kantonskej čínštine) môžete písať napísaním dvoch alebo
viacerých znakov. Klepnite na znak pre nahradenie písaných znakov.

Rozpoznávané sú aj znaky typu Roman.

Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi

Vyberte znak alebo znaky, ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. Viac v časti „Upravovanie
textu“ na strane 27. Pred prevodom môžete zadať celú frázu alebo vetu.