iPhone - Príloha A:  Medzinárodné klávesnice

background image

Medzinárodné klávesnice

Príloha

A

Medzinárodné klávesnice vám umožňujú písať text v rôznych jazykoch, vrátane ázijských
jazykov so smerom písania sprava doľava.