iPhone - Obsah

background image

Obsah

9

Kapitola 1: iPhone v skratke

9

Prehľad zariadenia iPhone

9

Príslušenstvo

10 Tlačidlá
12 Stavové ikony

14

Kapitola 2: Začíname

14 Prezeranie príručky užívateľa na iPhone
14 Čo budete potrebovať
14 Inštalácia SIM karty
15 Nastavenie a aktivácia
15 Pripájanie zariadenia iPhone k vášmu počítaču
16 Pripájanie na internet
16 Nastavenie emailových a ďalších účtov
16 Spravovanie obsahu na vašich iOS zariadeniach
17 iCloud
18 Synchronizácia s iTunes

20

Kapitola 3: Základy

20 Používanie aplikácií
23 Úprava plochy
25 Písanie
28 Diktovanie
29 Tlačenie
30 Vyhľadávanie
31 Ovládanie hlasom
32 Hlásenia
33 Twitter
34 Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom
34 AirPlay
35 Bluetooth zariadenia
36 Batéria
37 Bezpečnostné funkcie
39 Čistenie iPhonu
39 Reštartovanie alebo obnova iPhonu

40

Kapitola 4: Siri

40 Čo je Siri?
40 Používanie Siri
44 Korekcia Siri
45 Siri a aplikácie
56 Diktovanie

2

background image

58

Kapitola 5: Telefón

58 Telefonické hovory
62 FaceTime
63 Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
64 Kontakty
64 Obľúbené
65 Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo
66 Zvonenia, prepínač Zvoniť/Ticho a vibrovanie
66 Medzinárodné hovory
67 Nastavovanie možností telefónu

69

Kapitola 6: Mail

69 Prezeranie a čítanie emailových správ
70 Práca s viacerými účtami
70 Odosielanie emailových správ
71 Používanie odkazov a detekcia dát
71 Zobrazovanie príloh
72 Tlačenie správ a príloh
72 Triedenie emailových správ
73 Vyhľadávanie v emailoch
73 Emailové účty a nastavenia

76

Kapitola 7: Safari

76 Prezeranie webových stránok
77 Odkazy
77 Zoznam Na prečítanie
78 Čítačka
78 Zadávanie textu a vypĺňanie formulárov
78 Vyhľadávanie
78 Záložky a história
79 Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov
79 Web clips

80

Kapitola 8: Hudba

80 Pridávanie hudby a audio obsahu
80 Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu
82 Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku
82 Ovládanie podcastov a audiokníh
83 Používanie Siri alebo ovládania hlasom s aplikáciou Hudba
83 Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow
83 Prezeranie skladieb v albume
84 Vyhľadávanie zvukového obsahu
84 iTunes Match
84 Genius
85 Playlisty
86 Domáce zdieľanie

87

Kapitola 9: Správy

87 Odosielanie a prijímanie správ
89 Odosielanie skupinových správ
89 Odosielanie fotiek, videí a ďalších informácií
89 Upravovanie konverzácií
89 Vyhľadávanie správ

3

Obsah

background image

90

Kapitola 10: Kalendár

90 O aplikácii Kalendár
90 Prezeranie kalendárov
91 Pridávanie udalostí
91 Odpovedanie na pozvánky
92 Vyhľadávanie v kalendároch
92 Odoberanie kalendárov
92 Importovanie udalostí kalendára z aplikácie Mail
92 Účty a nastavenia aplikácie Kalendár

94

Kapitola 11: Fotky

94 Prezeranie fotografií a videí
95 Zobrazovanie prezentácií
95 Usporadúvanie fotografií a videí
95 Zdieľanie fotografií a videí
96 Tlačenie fotografií

97

Kapitola 12: Fotoaparát

97 O aplikácii Fotoaparát
98 Fotografovanie a natáčanie videí
98 HDR fotografie
99 Prezeranie, zdieľanie a tlač
99 Úprava fotografií
99 Orezávanie videí
100 Prenos fotografií a videí do počítača
100 Fotostream

101

Kapitola 13: YouTube

101 O aplikácii YouTube
101 Prezeranie a vyhľadávanie videí
102 Prehrávanie videí
102 Uchovávanie videí, ktoré sa vám páčia
103 Zdieľanie videí, komentárov a hodnotení
103 Získanie informácií o videu
103 Odosielanie videí na YouTube

104

Kapitola 14: Akcie

104 Prezeranie cien akcií
105 Zobrazenie ďalších informácií

106

Kapitola 15: Mapy

106 Vyhľadávanie lokalít
107 Stanovenie trás
108 Získanie a zdieľanie informácií o lokalite
108 Zobrazenie dopravnej situácie
109 Zobrazenia máp

110

Kapitola 16: Počasie

110 Získavanie informácií o počasí

4

Obsah

background image

111

Kapitola 17: Poznámky

111 O aplikácii Poznámky
111 Písanie poznámok
112 Čítanie a upravovanie poznámok
112 Vyhľadávanie poznámok
112 Tlačenie a odosielanie poznámok emailom

113

Kapitola 18: Hodiny

113 O aplikácii Hodiny
113 Nastavenie svetového času
113 Nastavenie budíkov
114 Používanie stopiek
114 Nastavenie časovača

115

Kapitola 19: Pripomienky

115 O aplikácii Pripomienky
115 Nastavenie pripomienky
116 Spravovanie pripomienok v zobrazení Zoznam
117 Spravovanie pripomienok v zobrazení Dátum
117 O polohových pripomienkach
117 Spravovanie dokončených pripomienok
118 Vyhľadávanie pripomienok

119

Kapitola 20: Game Center

119 O aplikácii Game Center
119 Prihlásenie sa do Game Center
120 Kupovanie a sťahovanie hier
120 Hranie hier
120 Hranie s priateľmi
121 Nastavenia Game Center

122

Kapitola 21: iTunes Store

122 O aplikácii iTunes Store
122 Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
123 Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov
123 Kupovanie a požičiavanie videí
124 Sledovanie interpretov a priateľov
124 Streamovanie alebo sťahovanie podcastov
125 Zobrazenie stavu sťahovaných položiek
125 Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami
125 Zobrazenie informácií o účte
125 Overenie stiahnutého obsahu

126

Kapitola 22: Kiosk

126 O aplikácii Kiosk
126 Čítanie najnovších čísiel

128

Kapitola 23: App Store

128 O aplikácii App Store
128 Vyhľadávanie a sťahovanie aplikácií
129 Vymazávanie aplikácií
130 Nastavenia Store

5

Obsah

background image

131

Kapitola 24: Kontakty

131 O aplikácii Kontakty
131 Synchronizácia kontaktov
132 Vyhľadávanie kontaktov
132 Pridávanie a upravovanie kontaktov
133 Jednotné kontakty
133 Účty a nastavenia aplikácie Kontakty

135

Kapitola 25: Videá

135 O aplikácii Videá
135 Prehrávanie videí
136 Vyhľadávanie videí
136 Prehrávanie požičaných videí
136 Prehrávanie videí na TV
137 Vymazávanie videí z iPhonu
137 Používanie domáceho zdieľania
138 Nastavenie automatického vypnutia
138 Konvertovanie videí pre iPhone

139

Kapitola 26: Kalkulačka

139 Používanie kalkulačky
139 Vedecká kalkulačka

140

Kapitola 27: Kompas

140 O aplikácii Kompas
140 Kalibrácia kompasu
141 Stanovenie smeru
141 Používanie kompasu s aplikáciou Mapy

142

Kapitola 28: Diktafón

142 O aplikácii Diktafón
142 Nahrávanie
143 Počúvanie nahrávok
143 Spravovanie a zdieľanie nahrávok
144 Zdieľanie nahrávok s vaším počítačom

145

Kapitola 29: Nike + iPod

145 O aplikácii Nike + iPod
145 Aktivácia Nike + iPod
145 Pripojenie senzora
146 Tréning s Nike + iPod
146 Kalibrácia Nike + iPod
146 Odosielanie tréningových dát na stránku nikeplus.com

147

Kapitola 30: iBooks

147 O aplikácii iBooks
147 Používanie iBookstore
148 Synchronizácia kníh a PDF dokumentov
148 Čítanie kníh
150 Zmena vzhľadu knihy
150 Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom
150 Usporiadanie knižnice

6

Obsah

background image

152

Kapitola 31: Prístupnosť

152 Funkcie univerzálneho prístupu
153 VoiceOver
164 Presmerovanie zvuku prichádzajúcich hovorov
164 Siri
164 Trojité stlačenie tlačidla Domov
164 Zväčšovanie
165 Veľký text
165 Biela na čiernej
165 Rozprávať výber
165 Funkcia Rozprávať autotext
166 Mono zvuk
166 Kompatibilita s načúvacími prístrojmi
166 Vlastné vibrovania
167 Upozorňovanie bleskom
167 AssistiveTouch
168 Služba Univerzálny prístup v OS X
168 Podpora ďalekopisu - TTY
168 Minimálna veľkosť písma emailových správ
168 Priraditeľné zvonenia
168 Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
168 Klávesnica orientovaná na šírku
168 Veľká klávesnica telefónu
169 Ovládanie hlasom
169 Skryté titulky

170

Kapitola 32: Nastavenia

170 Režim lietadlo
170 Wi-Fi
171 Hlásenia
172 Lokalizačné služby
172 VPN
173 Zdieľanie internetu
173 Operátor
173 Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho
174 Jas
174 Pozadie
174 Všeobecné
181 Nastavenia aplikácií

182

Príloha A: Medzinárodné klávesnice

182 Pridávanie a odstraňovanie klávesníc
182 Prepínanie medzi klávesnicami
182 Čínština
184 Japončina
184 Písanie emoji znakov
184 Používanie zoznamu kandidátov
185 Používanie skratiek
185 Vietnamčina

7

Obsah

background image

186

Príloha B: Podpora a ďalšie informácie

186 Webová stránka podpory pre iPhone
186 Reštartovanie alebo obnova iPhonu
186 Zálohovanie iPhonu
188 Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone
189 Zdieľanie súborov
189 Informácie o bezpečnosti, softvéri a servise
190 Používanie zariadenia iPhone vo firemnom prostredí
190 Používanie zariadenia iPhone v sieťach iných operátorov
190 Informácie o likvidácii a recyklácii
191 Apple a životné prostredie
191 Prevádzková teplota iPhonu

8

Obsah