iPhone - Vyhľadávanie správ

background image

Vyhľadávanie správ

Obsah konverzácií v zozname Správy môžete prehľadávať.
Vyhľadanie konverzácie: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole, do
ktorého zadajte hľadaný text.

Konverzácie môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 30.

89

Kapitola 9

Správy

background image

Kalendár

10