iPhone - Upravovanie konverzácií

background image

Upravovanie konverzácií

Ak chcete uchovať len časť konverzácie, môžete z nej vymazať neželané správy. V prípade
potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie.
Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť, vyberte časti konverzácie, ktoré chcete vymazať
a potom klepnite na Vymazať.

Vymazanie všetkých správ a príloh
z konverzácie, bez vymazania
samotnej konverzácie

Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky.

Vymazanie konverzácie

Prejdite prstom po konverzácii a potom klepnite na Vymazať.