iPhone - Odosielanie skupinových správ

background image

Odosielanie skupinových správ

Odosielanie skupinových správ vám umožňuje odoslať správu viacerým príjemcom. Odosielanie
skupinových práv podporujú správy iMessage a MMS (služba nie je dostupná vo všetkých
oblastiach).
Odoslanie správ skupine: Klepnite na a zadajte viacero príjemcov.

Poznámka: Ak používate MMS, musí byť v Nastavenia > Správy zapnuté odosielanie
skupinových správ. Odpovede sú doručované len vám, nie sú kopírované ostatným ľuďom
v skupine.